Agrariër

Piet Palma is gespecialiseerd in bestrijding en preventie van ongedierte in de agrarische sector. Vanuit Beetgum, midden in de Greidhoeke, is Piet Palma actief bij een groot aantal agrarische bedrijven. Wij komen graag langs om snel een ongedierteprobleem op te lossen of mee te denken over een preventie- en bestrijdingsplan. Neem contact met Piet op via 06 53 51 34 87 of vul het contactformulier in en we bellen u voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Ratten en muizen

Muizen, zwarte en bruine ratten vragen een verschillende aanpak. Wij zorgen voor bestrijding van knaagdieren, maar geven u ook adviezen om overlast in de toekomst te voorkomen of te beperken. We maken geen kostbare rapportages, maar benaderen de problemen praktisch en pragmatisch.

Vogels

Zwaluwen, mussen, duiven of meeuwen zijn niet op alle plekken welkom. Vogels kunnen flinke overlast veroorzaken en zelfs ziekten overbrengen. Vaak kunnen we door middel van vogelwerende maatregelen schade voorkomen. Maar wij denken ook graag mee over eenvoudige maatregelen die u zelf kunt treffen om overlast te verminderen.

Vliegen en wespen

Vooral in stallen en dierenverblijven kunnen vliegen flinke overlast geven. Vliegen kunnen bacteriën en ziektes overdragen maar ook de productie van uw dieren verstoren. Wij bestrijden vliegen door inzet van speciaal voor de agrarische sector ontwikkelde vliegenlampen. Desgewenst kunnen we periodiek de gevangen insecten determineren. Daarmee krijgen we een goed beeld van de meest voorkomende soorten en kunnen we aanvullende maatregelen nemen om toekomstige overlast te minimaliseren. Naast vliegen, kunnen we ook wespennesten verwijderen of wespenoverlast bestrijden.

Houtworm

De huisboktor, de spinthoutkever, de houtkever en de bonte knaagkever vallen allemaal onder de noemer ‘houtworm’.  Houtworm kan een ernstige bedreiging vormen voor het hout in boerderijen. Voordat wij beginnen met de bestrijding, doen we eerst uitgebreid onderzoek en inspecteren we de constructie om de mate van het houtwormprobleem te bepalen. Nadat wij de omvang van de aantasting en de juiste keversoort hebben bepaald, behandelen we de aangetaste en niet aangetaste delen zodat u zeker bent dat het probleem is opgelost.

Gezond en veilig

Piet Palma werkt met goedgekeurde bestrijdingsmiddelen die veilig zijn voor mens en milieu. Ons systeem voldoet aan GLOBALGAP (EurepGAP). Piet Palma Bedrijfshygiëne beschikt over het NVPB keurmerk. De NVPB is een brancheorganisatie voor bedrijven die zich professioneel bezighouden met plaagdiermanagement. Om de branche te professionaliseren en om de kwaliteit te verhogen, is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld. Piet Palma is aangesloten bij de NVPB omdat wij beschikken over alle vereiste vergunningen en vakbekwaamheidsdiploma’s op het gebied van plaagdierbestrijding en- wering. Piet Palma is tevens in het bezit van het Certificaat IKB PSB Ontsmetten dat speciaal geldt in de eieren- en pluimveevleessector. Wij zijn in het bezit van het certificaat IPM Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen. En tenslotte zijn wij VCA** gecertificeerd.