Houtworm

Heeft u het vermoeden dat er houtworm actief is? Houtworm is trouwens een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen. De bekendste is de huisboktor (ook wel bekend als boktor). De term ‘houtworm’ wordt gebruikt voor de larvefase van het insect, dat is de periode dat het gaten boort in hout en hout eet. Piet Palma is gespecialiseerd in de effectieve bestrijding van houtworm en boktor in het bijzonder. Wij doen eerst uitgebreid onderzoek om vast te stellen om welke tor of kever het gaat en wat de omvang van de aantasting is. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Wilt u direct een afspraak maken bel of stuur ons dan een mail via info@pietpalma.nl.

Last van houtworm? bel 06-53 51 34 87